top of page

เต็มที่กับวันนี้ และไม่ลืมวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้


ในขณะที่โลกกำลังหมุนไปข้างหน้าในทุก ๆ วินาที

ชีวิตของเราก็ต้องดำเนินไปตามพลวรรตใหม่ ๆ นั้นด้วยเช่นกัน


ปี 2020 นี้ เป็นอีกปีแห่งประวัติศาสตร์มนุษยชาติ และเป็นอีกปีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของใครหลายคน จากทั้งภาวะการระบาดของโรค COIVD-19 ที่ไม่มีใครคาดคิด จากทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลงอย่างรุนแรง ทำให้แผนการที่ใครหลายคนวางไว้ในระยะสั้นสำหรับปีนี้ ก็อาจจะสะดุด(หรือล้มลง)ไปไม่มากก็น้อย


แต่ถึงกระนั้น แม้สภาวะการณ์รอบตัวในระยะสั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และทุกชีวิตก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอันใกล้นี้ให้ได้ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า ในระยะยาวแล้ว ก็ต้องมีแผนที่คอยเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตอันไกล ที่รอวันเดินทางมาถึงด้วยเช่นกัน


สำหรับแต่ละปัจเจกบุคคลแล้ว ความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้เรานั้นเห็นภาพทางการเงินของชีวิตที่ชัดเจนในระยะยาว ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่แม้ในช่วงเวลาแห่งวิกฤตที่จะต้องทุ่มเทใช้ทั้งสติและสมาธิกับการรับมือปัญหาเฉพาะหน้าในทุกวันนี้ เรายังต้องคิดและตระหนักถึงอยู่เสมอสำหรับปัญหาใหญ่ในอนาคตที่เราอาจหลุดโฟกัสไปบ้างในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาที่มาจากภาวะสังคมสูงวัย ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจและรายได้ ฯลฯ ทำให้การคิดและพิจารณาถึงเรื่องการเงินส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนเป้าหมายที่ยังไม่ได้พิชิต การทบทวนสถานะทางการเงินทั้งสามด้าน สภาพคล่อง-ภาระหนี้สิน-การออมและการลงทุน และการปรับปรุงแผนการเงิน ยังคงต้องทำอย่างเข้มข้นอยู่เสมอ


และในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ก็ยังเป็นเวลาที่ใครหลายคนเริ่มที่จะวางแผนสำหรับปีหน้า ว่าชีวิตจะต้องเดินต่อไปอย่างไรบ้าง มีเป้าหมายเล็ก ๆ น้อย ๆ ของชีวิตในด้านใดบ้างที่ต้องทำให้สำเร็จ ดังนั้น ในบทความนี้ จึงขอนำเสนอ 4 แนวทางในการสร้างและปรับปรุงแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับปีหน้า เพื่อรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงไปสู่ New Normal ทางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน


  1. รีวิวเป้าหมายของชีวิตในระยะยาว (อีกครั้ง) ต้องไม่ลืมเสมอว่าในระยะยาวแล้ว จุดมุ่งหมายของชีวิตจะเป็นไปในทิศทางไหน และแม้เรื่องเงินจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่มันก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นและขาดเสียมิได้ ดังนั้น การมีเป้าหมายในระยะยาวจะช่วยไม่ให้เราเดินหลงทางไปในระยะสั้น และการรีวิวทบทวนเป้าหมายนั้นก็เปรียบเสมือนการย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอ ว่ากำลังดำเนินชีวิตไปในแบบในทิศทางที่ตนต้องการหรือไม่ แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤติในครั้งนี้ก็ตาม เพราะการกลับมาทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง ก็เปรียบประหนึ่งการจำลองภาพความสำเร็จในอนาคต ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี

  2. สำรวจสถานะการเงินในปัจจุบัน ตรวจสอบระดับความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงิน พร้อมปรับปรุงและอัปเดตงบการเงินส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เห็นสภาพการเงินของตัวเองในทั้งสามด้านหลัก ไม่ว่าจะเป็น สภาพคล่อง ภาระหนี้สิน และ การออมและการลงทุน ว่าทั้งสามด้านนั้น ยังสถานะและสัดส่วนที่ปกติดีหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเรื่องสภาพคล่อง ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีไว้เพียงพอรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และภาระหนี้สิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อระดับความมั่งคั่งของเราได้หากบริหารจัดการได้ไม่ดี

  3. เพิ่มโฟกัสที่เป้าหมายความสำเร็จระยะสั้น สำหรับใครที่เคยวางแผนไว้ตั้งแต่ปีก่อน ปีนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่ผิดแผนไปไม่มากก็น้อย ดังนั้น การหยิบเอาแนวคิดและแผนการในระยะสั้นที่เคยวางไว้ กลับมาลองปัดฝุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีข้างหน้านี้ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปราวกับพลิกฝ่ามือ และแผนการเดิมอาจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว รวมทั้ง อาจจะวางเป้าหมายใหม่ที่ไม่ต้องยิ่งใหญ่มาก แต่สามารถทำได้ในระยะสั้น เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินที่ไม่ซับซ้อน หรือให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไปอีก แม้จะเป็นขั้นเล็ก ๆ แต่ก็เป็นแรงใจ เป็นกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ก้าวต่อไปในช่วงวิกฤตนี้

  4. อย่าลืมวางแผนเรื่องการลงมือปฎิบัติตามด้วยวินัย ต่อให้คิดและวางเป้าหมายรวมถึงวางแผนไว้ดีแค่ไหน แต่ถ้าไม่ได้ลงมือทำจริง สิ่งที่คิดไว้มันก็คงจะอยู่บนหิ้งต่อไป เพราะฉะนั้น ต้องไม่ลืมที่จะวาง "หินก้อนใหญ่" ของชีวิตการเงิน ลงในโถแห่งการจัดการเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดด้วยเสียก่อน แล้วจึงเติมด้วย "หินกรวดและทราย" ในภายหลัง เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง เอาจริงเอาจังกับการรัดกุมพฤติกรรมทางการเงิน เพื่อให้แผนที่วางไว้พาคุณไปสู่จุดมุ่งหมาย บรรลุเป้าหมายได้ดังที่ตั้งใจไว้

หากคุณมีความตั้งใจจริงที่อยากจะบริหารจัดการเงินเพื่อให้ชีวิตก้าวต่อไปได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคงด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และได้ลองนำทั้งสี่แนวทางนี้ไปปรับใช้กับการวางแผนเรื่องเงินของตัวเองแล้ว เชื่อว่า ไม่มากก็น้อย จะทำให้ชีวิตของคุณในวันข้างหน้า และในปีหน้า คุณจะไม่เสียใจที่ได้คิดรอไว้ก่อนในวันนี้


เต็มที่กับวันนี้ และไม่ลืมวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้

LIVE YOUR TODAY. PLAN YOUR TOMORROW.


ด้วยความปรารถนาดีจาก #talktoKasidis และ #SiamWealthManagement

 

เนื่องจากในปี 2020 นี้ ทางคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. หรือ FPSB) ผู้ออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้รณรงค์ให้วันที่ 7 ตุลาคมของปีนี้ เป็น วันวางแผนการเงินโลก หรือ World Financial Planning Day เพื่อส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรในสายงานการวางแผนการเงินร่วมกันกระตุ้นและส่งต่อความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินในหัวข้อต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคน ทาง Siam Wealth Management จึงขอนำเสนอบทความนี้เพื่อร่วมในแคมเปญการรณรงค์ด้วยเช่นกันครับ


หากท่านผู้อ่านชื่นชอบบทความของเรา ก็สามารถแชร์บทความนี้ออกไปเพื่อร่วมรณรงค์ในแคมเปญดังกล่าว ด้วยการแชร์และติด Hashtag #WFPD2020 ไว้ในโพสต์ด้วยนะครับ ^^

77 views0 comments

Comments


bottom of page