top of page
Founders_edited.jpg

เคียงคู่ความมั่งคั่งของคุณ

จากวันแรก .. เรื่อยมาถึงวันนี้

   Siam Wealth Management หรือ สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยความมุ่งหวังที่จะมอบบริการการวางแผนการเงินแบบครบวงจรแก่คนไทยทุกคน

   เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการวางแผนการเงินของคนไทยในทุกมิติ เราจึงพัฒนาขีดความสามารถของนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงินของเราให้สามารถบริการได้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนสร้างความมั่งคั่ง การวางแผนปกป้องความมั่งคั่ง การวางแผนสะสมความมั่งคั่ง การวางแผนต่อยอดและเพิ่มพูนความมั่งคั่ง และการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง ตามมาตรฐานการวางแผนการเงินระดับสากล

 

   และในทุกวันนี้ เรายังคงให้บริการด้านคำปรึกษาและวางแผนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ผ่านนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Finest deliveredby Financial changemaker

ดีที่สุดส่งตรงถึงมือคุณ โดยผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน

Our Vision

วิสัยทัศน์ของเรา

Financial changemaker

ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน

Be a leading Wealth Management Firm
that financially propels a tenth of million
client’s success toward their life goal
with our handy and inclusive solution.

เป็นบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่งชั้นนำ

ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จทางการเงิน
สู่เป้าหมายของชีวิตของลูกค้านับแสน
ด้วยบริการที่เข้าถึงและครอบคลุม

Photo-2268_edited.jpg
Photo-1669_edited.jpg

Our Mission

พันธกิจของเรา

 

Finest delivered.

ดีที่สุดส่งตรงถึงมือคุณ

To deliver valuable support
as trusted hands
with professional services
that financially impact client’s lives
and enable clients’ success.


เพื่อส่งมอบการสนับสนุนอันทรงคุณค่า
ในฐานะคนที่วางใจได้
ด้วยบริการระดับมืออาชีพ
ที่ส่งผลบวกทางการเงินต่อชีวิตลูกค้า
และส่งเสริมให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ

SHARE คุณค่าหลักที่เรายึดมั่น

Supportive

ช่วยเหลือเต็มที่

พาลูกค้าสู่ความสำเร็จทางการเงิน
ด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่

Handy

เชี่ยวชาญช่ำชอง

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
ภายใต้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Adaptive

ปรับตัวได้เสมอ

เดินหน้าสู่อนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกผันด้วยหลักการที่มั่นคง

Reliable

เชื่อถือวางใจได้

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ยั่งยืน

ด้วยความโปร่งใส+ความรับผิดชอบ

Effective

มุ่งเน้นประสิทธิผล

ผสานพลังการทำงานเป็นทีม

ด้วยความพยายามอย่างเต็มที่

“ เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะมีฐานะทางการเงิน
ที่ดีขึ้นได้ และมุ่งสู่อิสรภาพทางการเงิน
บนความรู้ด้านการเงินที่ถูกต้องและเหมาะสม ”

- Siam Wealth Management -

ทีมงาน

ทีมงานของเราประกอบไปด้วยนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงิน ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิความรู้ความสามารถจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และมีใบอนุญาตในการทำงานเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ พร้อมประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนตามมาตรฐานวิชาชีพ

Photo-0610_edited.jpg
bottom of page