top of page

ทำความรู้จักกับทีมงานของเรา

นักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงิน

กษิดิศ สุวรรณอำไพ CFP®

กษิดิศ สุวรรณอำไพ CFP®

Senior Planner

กิตต์ กิจนิธิกุล

กิตต์ กิจนิธิกุล

Advisor

จิญาดา พฤกษาชลวิทย์ CFP®

จิญาดา พฤกษาชลวิทย์ CFP®

Senior Planner

รัชภูมิ กรรณสูต

รัชภูมิ กรรณสูต

Advisor

ชุติรัตน์ หมื่นยุทธ AFPT™

ชุติรัตน์ หมื่นยุทธ AFPT™

Advisor

ฐิติพงศ์ กรีทอง

ฐิติพงศ์ กรีทอง

Advisor

bottom of page