จิญาดา พฤกษาชลวิทย์ CFP®

Senior Planner

สมาชิกสามัญ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย รหัส CFPTH190000053
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 5804081387
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 6004003092
ใบอนุญาตวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 075461
ใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า เลขที่ IBA1701001197

086-567-7007

Co-Founder ของ Siam Wealth Management และนักวางแผนการเงิน CFP® มากประสบการณ์

SIAM WEALTH MANAGEMENT

Bangkok, Thailand

ติดต่อเรา

ติดตามเราได้ที่

  • fb-white
  • line-icon - Copy

094-569-6667