กษิดิศ สุวรรณอำไพ CFP®

Senior Planner

สมาชิกสามัญ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย รหัส CFPTH190000039
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 5801012066
ใบอนุญาตวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 062513
ใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า เลขที่ IBA1509000730

083-118-6369

Co-Founder ของ Siam Wealth Management และนักวางแผนการเงิน CFP® มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการประกันภัยเป็นหลัก และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech)

SIAM WEALTH MANAGEMENT

Bangkok, Thailand

ติดต่อเรา

ติดตามเราได้ที่

  • fb-white
  • line-icon - Copy

094-569-6667