ทำความรู้จักกับทีมงานของเรา

นักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงิน

กษิดิศ สุวรรณอำไพ CFP®

Senior Planner

สมาชิกสามัญ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย รหัส CFPTH190000039

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 5801012066

ใบอนุญาตวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 062513

ใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า เลขที่ IBA1509000730

083-118-6369

  • Facebook
  • LinkedIn
จิญาดา พฤกษาชลวิทย์ CFP®

Senior Planner

สมาชิกสามัญ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย รหัส CFPTH190000053

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 5804081387

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 6004003092

ใบอนุญาตวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 075461

ใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า เลขที่ IBA1701001197

086-567-7007

  • Facebook
ชุติรัตน์ หมื่นยุทธ AFPT™

Advisor

สมาชิกวิสามัญ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย รหัส AFPT180175

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 6001024616

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 6004037789

ใบอนุญาตวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 092572

ใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า เลขที่ IBA1805001591

062-159-9516

กิตต์ กิจนิธิกุล

Advisor

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 6001037203

ใบอนุญาตวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 094758

ใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า เลขที่ IBA1903001916

082-619-5142

รัชภูมิ กรรณสูต

Advisor

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 6201040370

ใบอนุญาตวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 109742

083-016-1967

ฐิติพงศ์ กรีทอง

Advisor

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 6001043636

ใบอนุญาตวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 091376

089-254-3299

  • Facebook

SIAM WEALTH MANAGEMENT

Bangkok, Thailand

ติดต่อเรา

ติดตามเราได้ที่

  • fb-white
  • line-icon - Copy

094-569-6667

©2020 by Siam Wealth Management Co., Ltd.