วางแผนการลงทุน

คำนวนเป้าหมายให้ชัดเจน จัดพอร์ตให้เหมาะสม แล้วลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

อยากมีเงินก้อนในอนาคต
ต้องลงทุนเดือนละเท่าไหร่ ?